Branschbokföring lönsam ekonomiadministration.

Branschbokföring Ab

Branschbokföring har specialiserat sig på bokföring och ekonomiadministration för apotek. Vi betjänar också företag inom andra branscher. Vår uppgift är att hjälpa våra kundföretag att klara utmaningar inom ekonomiadministration, verka på ett lönsamt sätt och generera vinst. Det handlar alltså inte enbart om bokföring, löneberäkning, betalningar och upprättande av bokslut, utan om aktiv uppföljning av affärsverksamheten och stöd i beslutsfattandet.

Förutom de månatliga rapporterna tar vi vid behov ställning till bland annat avtal, personalens sammansättning, tillväxtplaner och affärsverksamhetens avkastning. Genom vår branschkännedom och våra branschrapporter får du faktabaserad information och stöd i beslutsfattandet.

Vi strävar till att framföra våra åsikter på ett enkelt och begripligt sätt. Det är en hederssak för oss att berätta om företagets ekonomiska situation så att vi blir förstådda av ägare till både stora och små företag. Kontakta oss och fråga mer!

Branschbokföring - lönsam ekonomiadministration

Hur vi arbetar
Vi är en auktoriserad bokföringsbyrå, som passar för små och medelstora företag. När du blir kund hos oss får du en egen bokförare, som samtidigt är din rådgivare i ekonomiska frågor. Din bokförare sköter om företags bokföring, betalningar, anmälningar till myndigheter och bokslut. Hos oss arbetar 25 sakkunniga medarbetare, med en samlad gedigen erfarenhet inom apoteksbranschen som står helt till ditt förfogande.

Vår uppgift är, förutom bokföring, att ge dig råd som ökar din förståelse för att agera lönsamt.
Våra kunder består av över 300 företag i olika branscher. Vi är medlem i Ekonomiadministrationsförbundet. Kontakta oss och be om referenser, ett företagsbesök eller en mera ingående presentation av vår verksamhet. Efter det vet vi mer om ditt företag och du kan ta beslut om att inleda samarbete.

Tjänster