Företaget

Vår uppgift är att stödja våra kundföretags verksamhet så att den är lönsam. Det handlar alltså inte enbart om bokföring, löneberäkning eller upprättandet av bokslut, utan om att vi ständigt ser på kundföretagets verksamhet ur lönsamhetssynvinkel. Detta uppnås genom att vi, förutom de månatliga rapporterna, även tar ställning till bl.a. affärsställe, avtal och personalens sammansättning.

Varje kund hos Branschbokföring har sin egen, individuella kontaktperson. Kontaktpersonen tar personligen hand om kundföretagets bokföring, bokslut och skatterådgivning. Eftersom kontaktpersonen är insatt i affärsverksamheten vet han eller hon utgående från bokföringen hur det går för företaget. En utomstående sakkunnig har möjlighet att analysera lönsamheten i affärsverksamheten samt föreslå hur den kan förbättras. Den egna bokföringsbyrån är för många företagare ett stöd och en trygghet, och samtidigt en objektiv rådgivare.

Branschbokföring Ab är specialiserat på bokföring av apotek. Vi producerar även sammandragsrapporter för branschen, för både vår egen personals och våra kunders användning. Det ger våra kunder möjlighet att jämföra sina egna siffror med branschens genomsnitt. Eftersom vi är insatta i apoteksbranschens ekonomi, både kan och vågar vi ge ärliga och konkreta råd. Ibland handlar det om att dra ner på utgifterna och ibland om att ta beslut som ökar omsättningen eller andra frågor som påverkar ekonomin.

Apotekstillstånd är personliga. Därför har apoteksföretag bolagsformen enskild näringsidkare, vilket medför ett annat utgångsläge i beskattningen än för aktiebolag. En viktig del av vår rådgivning är att förklara beskattningens grunder för våra kunder. Också av den orsaken vill vi träffa alla våra kunder minst en gång om året, då vi även går igenom företagets situation och möjligheterna till att utveckla affärsverksamheten.

Branschbokföring - lönsam ekonomiadministration

Branschbokföring

Vår verksamhet sträcker sig ända tillbaka till 1960-talet. Sedan dess har företaget fördjupat sin expertis inom bokföring och ekonomi för apotek. Idag drivs företaget av Kenneth Storm och Joakim Rosenberg, som har tiotals år av erfarenhet inom bokföring, ekonomiadministration och revision. Företaget sysselsätter 25 experter inom ekonomiadministration och bokföring med hela Finland som arbetsfält. Vi betjänar våra kunder på finska, svenska och engelska.

 

 IMG 0181 k

Joakim Rosenberg GRM, EBR, EM

– Jag har alltid tyckt om siffror och matematik. Jag ser snabbt det aktuella läget och vilka konkreta beslut som bör tas utgående från det. Eftersom vår affärsverksamhet inte enbart omfattar bokföring, utan även utveckling av våra kunders affärsverksamhet, behöver vi ha medarbetare som verkligen är intresserade av siffror och av affärsverksamheten bakom siffrorna. Vi har lyckats hitta sådana kompetenta medarbetare som redan på skolbänken har varit genuint intresserade av ekonomi, löneberäkning och bokföring. På så vis har vi byggt upp ett kompetent team, med naturliga förutsättningar och förmåga att ta hand om våra kunders ärenden på ett ansvarsfullt sätt.

 

 

 

Kenneth2

 

 

Kenneth Storm CGR, EBR, EM

– Vår uppgift är ofta att hjälpa en löntagare till att bli en företagare. Vi hjälper den nya företagaren att göra allt pappersarbete rätt och att förstå affärsverksamheten logiska samband. För alla våra kunder gör vi uträkningar, med vilka vi kartlägger verksamhetens lönsamhet. På så vis försäkrar vi oss om att kunderna förstår vilken lek de ger sig in i när de blir företagare. Det har hänt att någon har ändrat sitt beslut, men de allra flesta antar utmaningen. Med årtionden av erfarenhet och kunnande både kan och vågar vår personal säga till när det är dags att bromsa eller gasa.