Bokföring och ekonomi­administration

Vi rapporter månatligen uppgifter om företagets ekonomi till företagaren. Rapporteringen omfattar bland annat lagstadgad affärsbokföring samt månadsvis redovisningar till skattemyndigheten, exempelvis gällande mervärdesbeskattning, förskottsinnehållning på lön, socialskyddsavgifter och övriga lönebikostnader. Vi sköter också årsanmälningar till myndigheterna gällande skatter och löner. Affärsbokföringens rapportering koncentrerar sig på företagets månatliga lönsamhet varje månad.

Våra tjänster omfattar inte enbart produktion av månatliga siffror och rapporter. Vi upprättar även en branschvis statistik, som hjälper företagaren att utvärdera sin egen verksamhets situation. Även din företagsrådgivare jämför din affärsverksamhet med statistikens siffror. Om vi upptäcker alarmerande avvikelser, föreslår vi i ett tidigt skede åtgärder som avser att förbättra verksamheten. Vi har verkat inom branschen sedan 1960-talet. Därför kan och vågar vi vara ärliga och säga rakt ut när det uppstår utmaningar, exempelvis vid expandering av verksamheten men med beaktande av kontrollerad risktagning.

Vårt mål är en lönsam affärsverksamhet för våra kunder. Våra kunder får lägga all fokus på sitt kärnkunnande och på så vis uppnå bästa möjliga resultat. Kontakta oss om du – förutom bokföring – även vill ha rådgivning.