Skatterådgivning

Apotekstillstånd är personliga. Därför har apoteksföretag bolagsformen enskild näringsidkare, vilket medför ett annat utgångsläge i beskattningen än för aktiebolag. Apoteksverksamhetens beskattningsbara inkomst uppdelas i förvärvsinkomst och kapitalinkomst. Den progressiva beskattningen i Finland innebär att skattesatsen för förvärvsinkomsten ökar i takt med att inkomsterna ökar.

Kapitalinkomsten beräknas utgående från företagets nettoförmögenhet. Att reda ut begreppet nettoförmögenhet, och på rätt sätt öka nettoförmögenheten, ingår som en del i vår skatterådgivning. Vid behov hjälper vi med upprättandet av bemötande och svar på förfrågningar inom beskattning.

Syftet med vår skatterådgivning är att apotekaren ska undgå onödiga skatter och betala rätt skattebelopp enligt de möjligheter skattelagstiftningen medger, särskilt i situationer som inte är entydiga.