Grundandet av ett nytt apotek

En ny apotekare är expert på läkemedelsförmedling. Apotekaren har utbildats till expert på läkemedel och att handla etiskt. En provisor behöver åratal av praktisk erfarenhet av läkemedelsförsäljning, innan möjligheten att bli apotekare infaller. Nya apotekare övergår från att vara löntagare till att verka som företagare. Samtidigt som de blir ledare för en affärsverksamhet, ska de även vara ledare för personalen.

Genom åren har vi utvecklat en tjänst, med hjälp av vilken alla ärenden i anknytning till grundandet av ett företag säkert blir utförda. Med tjänsten hjälper vi den nya företagaren att göra allt pappersarbete rätt och att förstå betydelsen ur bl.a. skattemyndighetens, bankens, försäkringsbolagens och övriga myndigheters perspektiv. Vi kommer också överens om vilka saker som ska skötas av oss eller av någon annan instans.

För en ny företagare är det dessutom viktigt att förstå affärsverksamhetens logik, pengarnas tillräcklighet och lönsamhetens grunder. Därför gör vi beräkningar åt alla våra kunder, med vilka vi kartlägger verksamhetens lönsamhet.

Kontakta oss när du vill bli apotekaren med grepp om sitt ekonomiska läge.