Löneberäkning

Löneberäkningens huvudsyfte är att ge rätt lön åt arbetstagaren och rätt redovisning till myndigheter samt rätt rapportering till försäkringsbolagen. Löner ger också upphov till andra bikostnader, t.ex. socialskyddsavgifter, ArPL-avgifter och arbetslöshetsförsäkringsavgifter, som skall räknas ut, rapporteras och redovisas till rätt organisation. Vi innehåller även eventuella medlemsavgifter från lönerna och redovisar dem för löntagarnas räkning.

När du överlåter skötseln av löneberäkningen till oss, tar vi enkelt och smidigt hand om allt det ovan nämnda. Dessutom ger vi gärna råd om storleken på din pensionsförsäkrings nivå (Föpl). Du kan använda din egen arbetstid till din kärnverksamhet och behöver varken investera i eller underhålla något löneberäkningsprogram.

Löneberäkning är en tilläggstjänst för våra bokföringskunder. Kontakta oss och låt oss ta hand om ditt företags löneadministration och löneutbetalningar!